Edit this pageRDER02-04

RDER02/04 - Masinaehitustehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0110 Arvestuse alused
RAR0090 Automatiseerimistehnika ja arvjuhtimissüsteemid
RAR3120 Diferentsiaalvõrrandid rakendusmehaanikas
RAH0010 Eesti keele ortograafia ja kirjalik eneseväljendus
RAR3190 Elektroonika
RAR3130 Elektrotehnika
RAH0060 Erialane inglise keel
RAR0063 Erialapraktika I
RAR0064 Erialapraktika II
RAR3410 Ettevõtlus
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAR0070 Hüdro- ja pneumoajam
RAR3111 Informaatika I
RAR3112 Informaatika II
RAR3430 Innovatsioonipoliitika
RAR3140 Insenerigraafika
RAR3310 Juhtimine
RAR3320 Juhtimine - ainetöö
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR3330 Kvaliteeditehnika
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR0050 Masinate projekteerimine
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR3072 Matemaatiline analüüs II
RAR0021 Materjalitehnika I
RAR0022 Materjalitehnika II
RAR3210 Mikroprotsessortehnika
RAR3100 Mõõtmine ja mõõtevahendid
RAH3140 Õigusõpetus
RAR0010 Õpingukorraldus
RAR0061 Õppepraktika
RAH0050 Organisatsioonipsühholoogia
RAR3180 Raalprojekteerimise alused
RAR3011 Rakendusmehaanika I
RAR3012 Rakendusmehaanika II
RAR3300 Rakendusstatistika
RAR3460 Riski- ja ohutusõpetus
RAR3340 Seadmete remondi plaanimine
RAR3090 Soojustehnika
RAH0020 Suuline eneseväljendus
RAR3390 Töö- ja palgakorraldus
RAR0062 Töökeskkonna praktika
RAR0140 Tööstusettevõtte infosüsteemid
RAR0080 Tootearendus ja probleemilahendus
RAR0130 Tootearendusprojekti juhtimine ja ettevõtte asutamine
RAR3370 Tootlikkuse juhtimine
RAR3360 Tootmise plaanimine
RAR3470 Tootmistehnika alused
RAR0120 Turundus
RAX0031 Võõrkeel I
RAX0032 Võõrkeel IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)