Edit this pageRDKR05-09

RDKR05/09 - Kütuste tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

RAR0600 Analüütiline keemia
RAR0551 Anorgaaniline keemia
RAR0552 Anorgaaniline keemia - praktikum
RAR3130 Elektrotehnika
RAX0511 Erialane võõrkeel I
RAX0512 Erialane võõrkeel II
RAR2830 Erialapraktika
RAR0200 Ettevõtte majandusõpetus
RAH0120 Filosoofia
RAR0571 Füüsikaline keemia
RAR0572 Füüsikaline keemia - praktikum
RAR3111 Informaatika I
RAR3112 Informaatika II
RAH0140 Insenerieetika
RAR3140 Insenerigraafika
RAR0610 Instrumentaalanalüüs
RAR0520 Keemia alused
RAR2790 Keemiatehnoloogia alused
RAR0730 Keskkonna ja vee tehnoloogia
RAH3170 Keskkonnakaitse
RAR0693 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed - ainetöö
RAR0691 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed I
RAR0692 Kütusetööstuse protsessid ja seadmed II
RAR0650 Kütuste keemia ja tehnoloogia
RAR3050 Lineaaralgebra
RAR3270 Makro- ja mikroökonoomika
RAR0590 Masinatehnika
RAR3061 Matemaatiline analüüs I
RAR0670 Mootorikütused ja määrdeained
RAH3140 Õigusõpetus
RAR2800 Õpingukorraldus
RAR2780 Orgaaniline keemia
RAR0562 Orgaaniline keemia - praktikum
RAR0660 Põlevkivikeemia ja tehnoloogia
RAR0630 Polümeeride keemia ja füüsika
RAR0540 Rakendusmatemaatika
RAR0711 Reaktsiooniprotsessid
RAR0712 Reaktsiooniprotsessid - ainetöö
RAR0510 Riski- ja ohutusõpetus
RAR0680 Säästev tehnoloogia
RAR3090 Soojustehnika
RAR0700 Süsteemianalüüs ja otsustamine
RAR0720 Taastuvkütused
RAR0461 Tehniline füüsika I
RAR0462 Tehniline füüsika II
RAR0530 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
RAR2820 Töökeskkonna praktika
RAR0620 Tootmisautomaatika
RAR2810 Tutvumispraktika
RAX0480 Üldvõõrkeel
RAH0740 Väljendusõpetus



To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)