Edit this pageSDSR10-10

SDSR10/10 - Meretehnika ja väikelaevaehitus 〔Õppekava ÕIS-is〕

SKK1350 Alumiiniumi tehnoloogia
SKK0280 Äriõigus
SKK1370 CAM- ja CNC tehnoloogiad
SKK1090 Diplomipraktika ettevõttes
SKK1100 Eesti keele väljendusõpetus
SKK0121 Elektroonika alused
SKK0310 Ettevõtlus
SKK0340 Finantsanalüüs
SKK0021 Füüsika I
SKK0011 Informaatika I
SKK0012 Informaatika II
SKK0490 Inglise erialakeel
SKK0530 Innovatsioon ja tootearendus
SKK0360 Juhtimise alused
SKK1070 Keemia
SKK0230 Keskkonnakaitse
AOE5127 Klassiühingud ja EL reeglid
SKK1340 Komposiidi tehnoloogia
MTT0010 Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia
YGK0010 Kujutav geomeetria
SKK0520 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
MLM5011 Laeva hüdromehaanika ja sõiduomadused
SKK0040 Lineaaralgebra
SKK0320 Logistika
SKK0300 Majandusõpetus
SKK0031 Matemaatiline analüüs I
SKK0033 Matemaatiline analüüs II
AOE5121 Mereõigus
AST5117 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
LNG5130 Navigatsioon ja väikelaeva juhtimine
SKK0200 Õpingukorraldus
SKK0380 Projektijuhtimine
AST5127 Projektitöö ettevõttes I
SKK1470 Projektitöö ettevõttes II
SKK1310 Puidu tehnoloogia
SKK1360 Raalprojekteerimine (CAD ja 3D)
SKK0940 Raamatupidamise alused
SKK1060 Rakendusmehaanika
SKK0210 Riski- ja ohutusõpetus
MLM5126 Sisepõlemismootorite ja käitursüsteemide valik ning monteerimine
MLM5118 Sissejuhatus väikelaevaehitusse
SKK3050 Soome keel
SKK1390 Tehniline dokumentatsioon
YGK3350 Tehniline joonestamine
MTM0010 Tehnomaterjalid
SKK1380 Tootmistehnika
SKK1040 Tugevusõpetus
SKK0350 Turunduse alused
MLM5122 Tutvumispraktika ettevõttes
SKK1400 Väikelaevaehitus
SKK1410 Väikelaeva ehituse tehnoloogia ja koostamine
MEA5120 Väikelaeva elektrilised süsteemid ja navigatsiooniseadmed
MRM5124 Väikelaeva ergonoomia ja disain
MLM5125 Väikelaeva mehaanilised süsteemid
MLM5012 Väikelaeva mudelkatsed
LNG5129 Väikelaeva purjed ja taglastus
SKK1420 Väikelaeva tootmise korraldamine
SKK1450 Väikelaeva turundusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)