Edit this pageSDSR10-14

SDSR10/14 - Meretehnika ja väikelaevaehitus 〔Õppekava ÕIS-is〕

SKK1350 Alumiiniumi tehnoloogia
MRM5703 Arvutigraafika ja tehniline joonestamine
AAR0020 Automaatjuhtimise alused
SKK1370 CAM- ja CNC tehnoloogiad
SKR0060 Digitaalelektroonika
SKK1090 Diplomipraktika ettevõttes
SKR0050 Diskreetne matemaatika
SKK1100 Eesti keele väljendusõpetus
AAV0150 Elektripaigaldised
SKR0040 Elektroonika alused
SKR0070 Elektroonikaseadmete raalprojekteerimine
AME3130 Elektrotehnika
SKR0080 Energiakorilus ja toiteseadmed
SKK0310 Ettevõtlus
SKK0240 Filosoofia
SKK0023 Füüsika I
SKK0011 Informaatika I
SKK0490 Inglise erialakeel
SKK0070 Jõuelektroonika ja elektriajamid
SKK0360 Juhtimise alused
SKK1070 Keemia
SKK0230 Keskkonnakaitse
SKK1340 Komposiidi tehnoloogia
MTT0010 Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia
YGK0010 Kujutav geomeetria
SKK0520 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
MLM5011 Laeva hüdromehaanika ja sõiduomadused
SKK0040 Lineaaralgebra
SKK0300 Majandusõpetus
SKK0080 Masinatehnika alused
SKK0031 Matemaatiline analüüs I
SKK0033 Matemaatiline analüüs II
KMT5004 Mereõigus ja EL reeglid
ISC0010 Mikroprotsessorsüsteemid
SKK0100 Mõõtetehnika alused
LNG5130 Navigatsioon ja väikelaeva juhtimine
SKK0200 Õpingukorraldus
SKR0020 Programmeerimise alused
SKK0380 Projektijuhtimine
AST5127 Projektitöö ettevõttes I
SKK1470 Projektitöö ettevõttes II
SKK1360 Raalprojekteerimine (CAD ja 3D)
SKR0160 Sensorsüsteemid
SKR0010 Sissejuhatus erialasse
SKK3050 Soome keel
SKR0100 Statistika alused
SKK1390 Tehniline dokumentatsioon
MTM0010 Tehnomaterjalid
SKK1140 Tööõigus
SKR0091 Tootearendus I
SKR0092 Tootearendus II
SKR0200 Tootedisaini ja ergonoomia alused
MMR5280 Töötervishoid ja tööohutus
SKR0030 Tootmise korraldamine
SKK1380 Tootmistehnika
SKK1040 Tugevusõpetus
SKE0010 Turundus äriturul
SKK0350 Turunduse alused
MLM5122 Tutvumispraktika ettevõttes
SKK1410 Väikelaeva ehituse tehnoloogia ja koostamine
MLM5117 Väikelaevaehitus - projekt
MEA5120 Väikelaeva elektrilised süsteemid ja navigatsiooniseadmed
MRM5124 Väikelaeva ergonoomia ja disain
MLM5125 Väikelaeva mehaanilised süsteemid
MLM5012 Väikelaeva mudelkatsed
LNG5129 Väikelaeva purjed ja taglastusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)