Edit this pageTAAB02-09

TAAB02/09 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTR0070 Avalikud suhted
TTR0170 Avaliku sektori ökonoomika
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
TSX0020 Erialane võõrkeel I
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
TTR0160 Finantsarvestus ja -juhtimine avalikus sektoris
TTR0150 Fiskaalpoliitika alused
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TTP0020 Innovatsioonipoliitika
TMM0230 Interaktiivne turundus
TMO0010 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TTX0050 Linna- ja keskkonnauuringute metodoloogia
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0220 Majandusmatemaatika I
TEM0230 Majandusmatemaatika II
TTP0010 Majanduspoliitika
TTS0050 Majandussotsioloogia
TET0020 Makroökonoomika põhikursus
TAF0050 Maksundus
TET0010 Mikroökonoomika põhikursus
TTO0010 Õiguse alused
TES0040 Ökonomeetria
UTT0010 Õpingukorraldus
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
TER0220 Raha ja pangandus
TER0420 Rahanduse alused
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TTK0010 Sissejuhatus keskkonnapoliitikasse ja keskkonnaõigusesse
TTR0090 Sissejuhatus linnaökonoomikasse
TTS0030 Sissejuhatus urbanistikasse
TTR0110 Sotsiaalse tasuvusanalüüsi alused
TES0020 Statistika
TES0010 Teadustöö ja majandusuuringute alused
TMK0100 Töö- ja palgakorraldus
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TTX099P Tööpraktika
TXX0030 Uurimistöö I
TXX0040 Uurimistöö IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)