Edit this pageTASB08-12

TASB08/12 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0110 Aasia uuringud
TSP0180 Avalik haldus
TSK0190 Diplomaatiline protokoll ja etikett
TSK0015 Eesti ametikeel
TMJ0310 Ettevõtlus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TSE0011 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
TSE0023 Euroopa Liidu poliitikad
TSE0030 Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika
HHF3080 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0122 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
TMO0010 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TSK0013 Loogika
TSK0141 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TTK0030 Majandusgeograafia
TTP0010 Majanduspoliitika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO0040 Organisatsioonikäitumine
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0090 Poliitiline kommunikatsioon ja tehnoloogia
TSP0230 Poliitiline psühholoogia
TSP0100 Praktika
TER0420 Rahanduse alused
TSP0140 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0042 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0030 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0081 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0070 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TSE0031 Sotsiaalpoliitika Euroopa Liidus
TTS0100 Sotsioloogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM0100 Turundus
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)