Edit this pageTASB08-14

TASB08/14 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0309 Avalik esinemine
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TSE0012 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
HHF3080 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TMO2210 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSK0301 Kirjalik eneseväljendus I
TSK0303 Kirjalik eneseväljendus II
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TSK0013 Loogika
TSK0141 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TTK0030 Majandusgeograafia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO2220 Organisatsioonikäitumine
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0100 Praktika
TER0420 Rahanduse alused
TSP0011 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0043 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0032 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0081 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0071 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0006 Sissejuhatus Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna uuringutesse
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TSK0184 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse
TTS0100 Sotsioloogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM0100 Turundus
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel II
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajaluguTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)