Edit this pageTVTB03-09

TVTB03/09 - Rahvusvaheline ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TIX2150 Ärisuhtlus
TIX2320 Äritegevuse õiguslik keskkond
HLE2200 Eesti keel ja kultuur I
TSK0025 Erialane inglise keel I
TIX2220 Ettevõtlus
TIX2685 E-turundus
TIX2335 Euroopa Liidu õigus
TIX3730 Filosoofia
TIX2825 Finantsanalüüsi alused
TIX2810 Finantsarvestuse alused
TIX2610 Finantsjuhtimine
IDK2081 Infotehnoloogia
TSK0020 Inglise keel I
TIX2735 Juhtimine
TIX2830 Juhtimisarvestus
TIX2025 Kinnisvara ökonoomika
TIX2515 Kvalitatiivsed uurimismeetodid
TIX2565 Kvantitatiivsed meetodid
TIX2141 Logistika
TSK0026 Majandusalane inglise keel I
TSK0027 Majandusalane inglise keel II
TIX2530 Majandusteooria I
TIX2540 Majandusteooria II
TIX2520 Matemaatika
TIX2120 Operatsioonijuhtimine
TIX2135 Õpingukorraldus
TIX2200 Organisatsioonikäitumine
TIX2165 Projektijuhtimine
TIX2575 Raha ja pangandus
TIX2550 Rahanduse alused
TIX2010 Rahvusvaheline turundus
ITX0025 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
TIX2310 Sotsioloogia
TIX2070 Töökeskkond ja ergonoomika
TIX2100 Turundus
TIX2175 Turu-uuring ja turu planeerimine
TIX0050 Uurimistöö I
TIX0020 Uurimistöö IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)