Edit this pageTVTB03-11

TVTB03/11 - Rahvusvaheline ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMM2540 Ärisuhtlus
TTO2020 Äritegevuse õiguslik keskkond
HLE2200 Eesti keel ja kultuur I
TSK0025 Erialane inglise keel I
TMJ2220 Ettevõtlus
TMM2170 E-turundus
TTO2021 Euroopa Liidu õigus
HHF3081 Filosoofia
TAK2825 Finantsanalüüsi alused
TAF2810 Finantsarvestuse alused
TAF2060 Finantsarvestuse keskkursus
TER2620 Finantsjuhtimine
IDK2081 Infotehnoloogia
TSK0020 Inglise keel I
TMO2210 Juhtimine
TAK2830 Juhtimisarvestus
TMJ2025 Kinnisvara rahandus
TAK2030 Kuluarvestus
TTS2320 Kvalitatiivsed uurimismeetodid
TEM2565 Kvantitatiivsed meetodid
TMJ2141 Logistika
TSK0026 Majandusalane inglise keel I
TSK0027 Majandusalane inglise keel II
TET2535 Majandusteooria I
TET2540 Majandusteooria II
TAF2050 Maksundus
TEM2520 Matemaatika
TMK2190 Operatsioonijuhtimine
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO2220 Organisatsioonikäitumine
TTR2020 Projektijuhtimine
TER2575 Raha ja pangandus
TER2550 Rahanduse alused
TMM2160 Rahvusvaheline turundus
ITX0025 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
TTS2310 Sotsioloogia
TMT2020 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM2150 Turundus
TMM2120 Turunduse juhtimine
TMM2560 Turunduskommunikatsioon I
TMM2340 Turu-uuring ja turu planeerimine
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TXX0020 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)