Edit this pageVDVR14

VDVR14/15 - Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAA0220 Arvutigraafika ja tehniline joonestamine
VMS0110 Baaslogistika
VAY0600 Eesti keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0580 Eesti keel (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VAA0280 Elektrotehnika
VLL0280 Esmaabi ja hooldus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
VAY0130 Füüsika
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
VMV0440 Geodeesia tehnoloogiline praktika
ETG0014 Geodeesia välipraktika
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
VMV0020 Hüdrograafia alused
VMV0150 Hüdrograafia alused - ainetöö
VMV0450 Hüdrograafia tehnoloogiline praktika
VMV0090 Hüdrograafiline mõõdistamine
VMV0110 Hüdromehaanika
VMV0050 Hüdrometeoroloogiliste merevaatluste meetodid
EXX0023 Hüdrotehnilised ehitised sadamates
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VMV0351 Inglise keel I/1
VMV0352 Inglise keel I/2
VMV0353 Inglise keel II
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMV0460 Kartograafia tehnoloogiline praktika
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
VMV0300 Keskkonnatehnika
VMV0160 Kõrgem geodeesia
VMV0420 Kõrgem geodeesia - ainetöö
VMV0430 Kõrgem geodeesia - õppepraktika
NSO0110 Läänemeri
VLL0220 Laevade ehitus
VLL0800 Laeva juhtimine
VAY0690 Lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria
VMV0060 Maailmajagude füüsiline geograafia
VAY0040 Matemaatiline analüüs I
VAY0100 Matemaatiline analüüs II
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VLL0560 Merealane inglise keel, STCW algtase
NGG8034 Meregeoloogia alused
VMV0140 Merekartograafia
VLL0670 Mereside praktikum (GMDSS raadioside operaatori piirangutega (ROC) kursus)
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VMV0180 Meresõidu hüdrometeoroloogiline teenindamine
VLL0810 Meresõiduohutus
VMV0190 Meresõiduohutuse infosüsteemid
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
VLL0610 Navigatsioon
VLL0700 Ohutus, ohuteave
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMS0280 Rahvusvaheline mereõigus
VMV0320 Rannikumere inseneritehnika
NGG0115 Rannikuprotsessid ja randade evolutsioon
VMS0170 Sadamate juhtimine ja toimimine
EMH0131 Sadamate planeerimine
VLL0950 Simulaatortreening
VMV0240 Sissejuhatus hüdrograafia erialasse
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0210 Teoreetiline mehaanika
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMV0330 Töökeskkonna ohutus
VAA0180 Tugevusõpetus
VAY0310 Turunduse alused
NSO8021 Üldine okeanograafia ja limnoloogia
VLL0420 Väikelaeva hooldus ja ekspluatatsioon
NSO0120 Veekogude ökoloogia ja keskkonnakaitse
VLL0960 Veeteede navigatsiooniseadmed
VAY0610 Vene keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0590 Vene keel (võõrkeelena)

VDVR14/14EMERA - Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VMV0070 Andmetöötlus ja andmebaasid
VAA0220 Arvutigraafika ja tehniline joonestamine
VMS0110 Baaslogistika
VAY0600 Eesti keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0580 Eesti keel (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VMV0010 Ehitusgeoloogia vesirajatistele
VAA0290 Elektroonika
VAA0280 Elektrotehnika
VLL0280 Esmaabi ja hooldus
VAY0130 Füüsika
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
VMV0290 Geodeesia tehnoloogiline praktika
VMV0080 Geograafilise info süsteemid
VMV0020 Hüdrograafia alused
VMV0150 Hüdrograafia alused - ainetöö
VMV0090 Hüdrograafiline mõõdistamine
VMV0110 Hüdromehaanika
VMV0050 Hüdrometeoroloogiliste merevaatluste meetodid
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VMV0351 Inglise keel I/1
VMV0352 Inglise keel I/2
VMV0353 Inglise keel II
VMV0130 Inseneri praktika
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMV0220 Kartograafia tehnoloogiline praktika
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VMV0390 Keskkonna kaugsondeerimine
VMF0280 Keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
VMV0160 Kõrgem geodeesia
VLL0220 Laevade ehitus
VLL0800 Laeva juhtimine
VAY0010 Lineaaralgebra
VMV0060 Maailmajagude füüsiline geograafia
VAY0040 Matemaatiline analüüs I
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VLL0560 Merealane inglise keel, STCW algtase
VMV0170 Merefüüsika
VMV0250 Meregeoloogia ja okeanograafia alused
VMV0140 Merekartograafia
VLL0670 Mereside praktikum (GMDSS raadioside operaatori piirangutega (ROC) kursus)
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VMV0180 Meresõidu hüdrometeoroloogiline teenindamine
VLL0810 Meresõiduohutus
VMV0190 Meresõiduohutuse infosüsteemid
VAY0640 Mikro- ja makroökonoomika
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
VMV0200 Mõõtmistulemuste matemaatiline analüüs
VLL0610 Navigatsioon
VLL0700 Ohutus, ohuteave
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMS0280 Rahvusvaheline mereõigus
VMV0210 Rannikumere hüdrodünaamika
VMV0320 Rannikumere inseneritehnika
VMV0380 Rannikumere keskkonnakaitse ja ökoloogia
VMS0170 Sadamate juhtimine ja toimimine
VLL0710 Simulaatortreening
VMV0400 Sissejuhatus erialasse
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0210 Teoreetiline mehaanika
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMV0340 Tööohutus
VAY0310 Turunduse alused
VMV0260 Üldine hüdroloogia
VLL0420 Väikelaeva hooldus ja ekspluatatsioon
VLL0740 Veeteede navigatsiooniseadmed I
VLL0750 Veeteede navigatsiooniseadmed II
VAY0610 Vene keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0590 Vene keel (võõrkeelena)
VMV0270 Vesirajatised sadamas

VDVR14/14 - Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VMV0070 Andmetöötlus ja andmebaasid
VAA0220 Arvutigraafika ja tehniline joonestamine
VMS0110 Baaslogistika
VAY0600 Eesti keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0580 Eesti keel (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VMV0010 Ehitusgeoloogia vesirajatistele
VAA0280 Elektrotehnika
VLL0280 Esmaabi ja hooldus
VAY0170 Ettevõtlusõpe
VAY0130 Füüsika
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
VMV0290 Geodeesia tehnoloogiline praktika
VMV0080 Geograafilise info süsteemid
VMV0020 Hüdrograafia alused
VMV0150 Hüdrograafia alused - ainetöö
VMV0090 Hüdrograafiline mõõdistamine
VMV0110 Hüdromehaanika
VMV0050 Hüdrometeoroloogiliste merevaatluste meetodid
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VMV0351 Inglise keel I/1
VMV0352 Inglise keel I/2
VMV0353 Inglise keel II
VMV0130 Inseneri praktika
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMV0220 Kartograafia tehnoloogiline praktika
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VMV0160 Kõrgem geodeesia
VLL0220 Laevade ehitus
VLL0800 Laeva juhtimine
VAY0010 Lineaaralgebra
VMV0060 Maailmajagude füüsiline geograafia
VAY0040 Matemaatiline analüüs I
VAY0100 Matemaatiline analüüs II
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VLL0560 Merealane inglise keel, STCW algtase
VMV0170 Merefüüsika
VMV0250 Meregeoloogia ja okeanograafia alused
VMV0140 Merekartograafia
VLL0670 Mereside praktikum (GMDSS raadioside operaatori piirangutega (ROC) kursus)
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VMV0180 Meresõidu hüdrometeoroloogiline teenindamine
VLL0810 Meresõiduohutus
VMV0190 Meresõiduohutuse infosüsteemid
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
VMV0200 Mõõtmistulemuste matemaatiline analüüs
VLL0610 Navigatsioon
VLL0700 Ohutus, ohuteave
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMS0280 Rahvusvaheline mereõigus
VMV0210 Rannikumere hüdrodünaamika
VMV0320 Rannikumere inseneritehnika
VMS0170 Sadamate juhtimine ja toimimine
VLL0710 Simulaatortreening
VMV0240 Sissejuhatus hüdrograafia erialasse
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0210 Teoreetiline mehaanika
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMV0340 Tööohutus
VAA0180 Tugevusõpetus
VAY0310 Turunduse alused
VLL0420 Väikelaeva hooldus ja ekspluatatsioon
VLL0740 Veeteede navigatsiooniseadmed I
VLL0750 Veeteede navigatsiooniseadmed II
VAY0610 Vene keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0590 Vene keel (võõrkeelena)
VMV0270 Vesirajatised sadamasTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)