Edit this pageAAGB02

AAGB02/09 - Geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AKG0040 Eesti geoloogia
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EPM3500 Ehitusmaterjalid
AME3130 Elektrotehnika
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
AKG0070 Geoloogia - ainetöö
AKM0255 Geostatistika
AKM0262 Geotehnoloogia õppepraktika
AKM0261 Geotehnoloogia üldkursus
EMH0031 Hüdraulika I
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
AKG0030 Insenerigeoloogia alused
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
AKM0260 Kivimimehaanika, raimamine ja töötlemine
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
AKM0257 Lõhketööd
AKG0225 Maardlate geoloogiline uuring ja uurimismeetodid
AKG0222 Maavarade ja keskkonna geoloogia
AKM0264 Maavaramajandus ja ainetöö
AKM0251 Mäedisain
AKM0150 Mäenduslik keskkonnakaitse
AKM0253 Mäenduslik modelleerimine
AKM0254 Mäetööd ja mäemasinad
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
MTM0070 Materjalitehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AKG0221 Mineraalid ja kivimid
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
YGK3350 Tehniline joonestamine

AAGB02/02 - Geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AKM0170 Allmaarajatised
AKG0040 Eesti geoloogia
EPM3500 Ehitusmaterjalid
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
AKG0070 Geoloogia - ainetöö
AKG0010 Geoloogia alused
AKG0050 Geoloogia õppepraktika
AKM0030 Geostatistika
AKM0010 Geotehnoloogia üldkursus
EMH0031 Hüdraulika I
EMH0020 Hüdraulika ja hüdromeetria
MES0080 Hüdro- ja pneumoajam
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
AKG0030 Insenerigeoloogia alused
MHD0010 Insenerimehaanika
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
AKG0150 Keskkonnageoloogia
AKM0140 Kivimimehaanika
AKM0130 Kivimi raimamine ja töötlemine
MTT0010 Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
AKM0120 Lõhketööd
AKG0060 Maavarade geoloogia
AKM0101 Maavaramajandus
AKM0102 Maavaramajandus - ainetöö
AKM0160 Mäemasinad
AKM0150 Mäenduslik keskkonnakaitse
AKM0110 Mäe-õppepraktika
AKM0020 Mäetööd
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AKG0020 Mineraalid ja kivimid
UTT0010 Õpingukorraldus
MTT0020 Õppetöökojad
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
MHT0030 Rakendusstatistika
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
YGK3350 Tehniline joonestamineTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)