Edit this pageEAKI02

EAKI02/15 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ISS0090 Arukad hooned
YGI3201 Arvutigraafika I
YGI3202 Arvutigraafika II
ISS0120 Automaatika alused
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA0013 Ehitiste renoveerimine
EPJ0110 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0160 Ehitusettevõtluse alused
EEA0031 Ehitusfüüsika
EAI0011 Ehitusjoonis I
EAI0012 Ehitusjoonis II
EEK0080 Ehituskonstruktsioonid
EPJ0060 Ehituskorraldus
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EMD0021 Ehitusmehaanika I
EMD0022 Ehitusmehaanika II
EPJ0150 Ehitusökonoomika
EKV3104 Ehituspraktika
AAV3350 Elektervalgustus
AME0510 Elektrienergia säästlik kasutamine hoonetes
AME3130 Elektrotehnika
EKE8200 Elutsükli analüüs
EKK0300 Energiatehnika
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKK0061 Gaasivarustus
EKK0062 Gaasivarustus - projekt
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
EKE0070 Geoinformaatika
EEK0072 Geotehnika alused
EEA0012 Hooned
EEA0036 Hoonete energiatõhususe määramine
EKK0240 Hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine
EKK0051 Hoonete sisekliima
EKK0270 Hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH0031 Hüdraulika I
EMH0032 Hüdraulika II
AKG0223 Hüdrogeoloogia
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
EKE0130 Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine
EAV0030 Joonistamise baaskursus insenerile I
EAV0040 Joonistamise baaskursus insenerile II
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
MTT0050 Keevitus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EKE0100 Keskkonnakorraldus
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
HHL0140 Keskkonnapoliitika
EKE0110 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKE8110 Keskkonnaseisundi mõjurid ja seire
EKV0090 Korrosioonitõrje
YGK0010 Kujutav geomeetria
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
MSE0200 Lokaalkatlamajad
EKE0040 Maastikuökoloogia
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
MHT0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EKK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEA0022 Planeerimine ja teed
EEA0025 Projekteerimispraktika
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
EKV0130 Sademevee äravoolu korraldus
MSE0062 Soojusgeneraatorid - ainetöö
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
EKV3103 Tootmispraktika
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0110 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EXX0030 Veetorustikud ja modelleerimine
EKK0021 Ventilatsioon
EKK0022 Ventilatsioon - projekt
YGD0131 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon II

EAKI02/10Tartu - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTX0010 Akadeemiline võõrkeel
NTM1200 Arhitektuuri ja linnaplaneeringu ajalugu
NTM0800 Arhitektuurse kujundamise alused
NTS1340 Äriõigus
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTM1180 Asustuskeskkonna kujunemine
NTS0040 Automaatika alused
NTM0430 Botaanika
NTM1360 Dendroloogia
NTM1350 Dendropatoloogia ja dendroloogiline inventeerimine
NTM1440 Detailplaneeringu koostamine
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTS1350 Eelarve ja maksusüsteem
NTU0030 Eesti keele väljendusõpetus
NTM1430 Eesti maastikuarhitektuuri ajalugu
NTS1280 Ehituse maksumuse hindamine
NTS1060 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0260 Ehitusfüüsika
NTS0153 Ehitusgraafika I
NTS0154 Ehitusgraafika II
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS1221 Ehitusmehaanika I
NTS1222 Ehitusmehaanika II
NTS0250 Elektrotehnika
NTS1170 Erialapraktika
NTS1330 Ettevõtluse alused
NTU0040 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTS1160 Geotehnika alused
NTM0390 Haljasalade kujundamine
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTM0271 Hüdraulika I
NTM1370 Ilutaimed
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTM0890 Joonistamine
NTK0680 Juhtimine
NTM0420 Kartograafia
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0830 Keskkonnakorraldus
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTS0400 Keskkonnasäästlik energeetika
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTS1050 Komposiitmaterjalid
NTM0480 Kompositsioon, värvus- ja vormiõpetus
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0310 Küte ja ventilatsioon
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0270 Logistika alused
NTM1070 Loodusgeograafia
NTM1400 Maastikuarhitektuuri ajalugu
NTM1280 Maastikuarhitektuurne kujundamine
NTM0700 Maastikukujundus
NTM0510 Maketiõpetus
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS1021 Materjalide ringlus
NTS1022 Materjalide ringlus - projekt
NTS1290 Materjalitehnika
NTM0790 Metsanduse alused
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTS1210 Mobiiltransport
NTM1330 Muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu
NTM0450 Mullateadus
NTK0030 Õigusõpetus
NTK1010 Ökodisain
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0350 Plaanimine ja teed
KMP0030 Polümeermaterjalide füüsikalised ja mehaanilised omadused ning katsetamine
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTS0290 Pumbad ja ventilaatorid
NTS1120 Raalprojekteerimine
NTS0061 Reoveekäitlus
NTS0062 Reoveekäitlus - projekt
NTM0370 Restaureerimise üldkursus
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTS0560 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitamine
NTM0520 Sissejuhatus erialasse
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTS0360 Soojustehnika
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0330 Tehnosüsteemide tehnoloogia
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTS1040 Töötlemistehnoloogia
NTS1370 Tootmise plaanimine
NTS1180 Tootmispraktika
NTS1200 Tõste- ja teisaldusmasinad
NTS1201 Tõste- ja teisaldusmasinad - projekt
NTS1360 Turundus
NTS0021 Ühisveevärk I
NTM1420 Üldine kunstiajalugu
NTM1110 Üldplaneeringu koostamine
NTM1020 Välisruumi käsitlus ja analüüs
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon I

EAKI02/09Tartu - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTX0010 Akadeemiline võõrkeel
NTK0740 Arengumudelid
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTS0040 Automaatika alused
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTU0030 Eesti keele väljendusõpetus
NTS1280 Ehituse maksumuse hindamine
NTS1060 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0260 Ehitusfüüsika
NTS0153 Ehitusgraafika I
NTS0154 Ehitusgraafika II
NTS0390 Ehituskonstruktsioonid
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS1221 Ehitusmehaanika I
NTS1222 Ehitusmehaanika II
NTS0250 Elektrotehnika
NTS1170 Erialapraktika
NTU0040 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTS1160 Geotehnika alused
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTM0271 Hüdraulika I
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTK0680 Juhtimine
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0560 Keskkonnamajanduse alused
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTS0400 Keskkonnasäästlik energeetika
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTS1050 Komposiitmaterjalid
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0310 Küte ja ventilatsioon
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0270 Logistika alused
NTS1100 Lõplike elementide meetod
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS1130 Matemaatilised mudelid
NTS1021 Materjalide ringlus
NTS1022 Materjalide ringlus - projekt
NTS1290 Materjalitehnika
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTS1210 Mobiiltransport
NTK0030 Õigusõpetus
NTK1010 Ökodisain
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0350 Plaanimine ja teed
KMP0030 Polümeermaterjalide füüsikalised ja mehaanilised omadused ning katsetamine
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTS0290 Pumbad ja ventilaatorid
NTS1120 Raalprojekteerimine
NTK0700 Rahvuslik ja rahvusvaheline majandusareng
NTS0061 Reoveekäitlus
NTS0062 Reoveekäitlus - projekt
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTS0560 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitamine
NTK0470 Saastumise ennetamine
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTS0360 Soojustehnika
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTS1040 Töötlemistehnoloogia
NTS1180 Tootmispraktika
NTS1200 Tõste- ja teisaldusmasinad
NTS1201 Tõste- ja teisaldusmasinad - projekt
NTS0021 Ühisveevärk I
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon I
NTM0112 Visuaalne kommunikatsioon II

EAKI02/09 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ISS0090 Arukad hooned
YGI3201 Arvutigraafika I
YGI3202 Arvutigraafika II
ISS0120 Automaatika alused
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EPJ0110 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0020 Ehitusettevõtte ökonoomika
EEA0031 Ehitusfüüsika
YGK0031 Ehitusgraafika I
YGK0032 Ehitusgraafika II
EEK0080 Ehituskonstruktsioonid
EPJ0060 Ehituskorraldus
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EMD0021 Ehitusmehaanika I
EMD0022 Ehitusmehaanika II
EKV3104 Ehituspraktika
AME3130 Elektrotehnika
EKE8200 Elutsükli analüüs
EKK0250 Energiatõhusus ja selle majanduslik hindamine
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKK0061 Gaasivarustus
EKK0062 Gaasivarustus - projekt
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
EKE0070 Geoinformaatika
EEK0072 Geotehnika alused
EEA0012 Hooned
EKK0240 Hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine
EKK0051 Hoonete sisekliima
EKK0270 Hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH0031 Hüdraulika I
EMH0032 Hüdraulika II
AKG0223 Hüdrogeoloogia
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
EKE0130 Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
MTT0050 Keevitus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EKE0100 Keskkonnakorraldus
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
HHL0140 Keskkonnapoliitika
EKE0110 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKE8110 Keskkonnaseisundi mõjurid ja seire
EKV0090 Korrosioonitõrje
YGK0010 Kujutav geomeetria
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
MSE0200 Lokaalkatlamajad
EKE0040 Maastikuökoloogia
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
EPJ0100 Mikro- ja makroökonoomika
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EKK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEA0022 Planeerimine ja teed
EEA0025 Projekteerimispraktika
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
HHR0100 Regionaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
EKV0130 Sademevee äravoolu korraldus
MSE0062 Soojusgeneraatorid - ainetöö
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
EKV3103 Tootmispraktika
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0110 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EXX0030 Veetorustikud ja modelleerimine
EKK0021 Ventilatsioon
EKK0022 Ventilatsioon - projekt
YGD0131 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon II

EAKI02/05 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK0040 Akadeemiline võõrkeel
NTM0170 Arhitektuuri üldkursus
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTS0040 Automaatika alused
NTM0131 Avalikud alad
NTM0132 Avalikud alad - projekt
NTM0150 Dekoratiivtaimed
NTM0160 Dendroloogia
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTM0250 Eesti asustuskeskkonna kujunemine
NTK0280 Eesti õigekeelsus
NTK0310 Ehituse maksumuse hindamine
NTK0080 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0260 Ehitusfüüsika
NTS0151 Ehitusgraafika I
NTS0152 Ehitusgraafika II
NTS0390 Ehituskonstruktsioonid
NTS0320 Ehituskorraldus
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS0281 Ehitusmehaanika I
NTS0282 Ehitusmehaanika II
NTS0410 Ehituspraktika
NTS0250 Elektrotehnika
NTK0230 Ennetavad meetmed keskkonnakaitses
NTM0060 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTM0300 Geotehnika alused
NTM0240 Haljasalade ökonoomika
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTS0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
NTS0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
NTM0271 Hüdraulika I
NTM0272 Hüdraulika II
NTM0330 Hüdrogeoloogia
NTS0350 Hüdro- ja aeromehaanika
NTM0010 Hüdroloogia ja vesiehitised
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTS0181 Jäätmekäitlustehnoloogia ja -tehnika
NTS0182 Jäätmekäitlustehnoloogia ja -tehnika - projekt
NTS0210 Jäätmete mobiiltransport
NTM0070 Juhtimispsühholoogia
NTS0301 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
NTS0302 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTS0090 Keevitus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0070 Keskkonnameetmete ökonoomika
NTS0400 Keskkonnasäästlik energeetika
NTS0080 Korrosioonitõrje
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTM0141 Kunstiõpetus
NTM0142 Kunstiõpetus - ainetöö
NTS0310 Küte ja ventilatsioon
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0270 Logistika alused
NTM0200 Maastikuhooldus
NTM0091 Maastikukujunduse alused
NTM0092 Maastikukujunduse alused - projekt
NTM0190 Maastikuökoloogia
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS0420 Metallide tehnoloogia
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTM0280 Muinsuskaitse alused
NTM0050 Mullateadus
NTK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
NTK0030 Õigusõpetus
NTK0110 Ökoloogia
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0350 Plaanimine ja teed
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTM0121 Puhke- ja spordialade planeerimine
NTM0122 Puhke- ja spordialade planeerimine - projekt
NTS0290 Pumbad ja ventilaatorid
NTM0230 Regionaalplaneerimine
NTS0061 Reoveekäitlus
NTS0062 Reoveekäitlus - projekt
NTM0260 Restaureerimise üldkursus
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTM0080 Ruumiline planeerimine
NTS0360 Soojustehnika
NTM0220 Strateegiline planeerimine
NTK0090 Teadusvõõrkeel
NTK0190 Tehiskeskkonna korraldus
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0010 Tehnosüsteemide materjalid
NTS0330 Tehnosüsteemide tehnoloogia
NTS0370 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
NTS0380 Tehnovõrkude renoveerimine
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK0350 Tootmispraktika
NTS0110 Tõste- ja teisaldusmasinad
NTS0021 Ühisveevärk I
NTS0022 Ühisveevärk II
NTS0023 Ühisveevärk II - projekt
NTM0101 Üld- ja detailplaneerimine
NTM0102 Üld- ja detailplaneerimine - projekt
NTK0060 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon I
NTM0112 Visuaalne kommunikatsioon II

EAKI02/02 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ISS0090 Arukad hooned
YGI3101 Arvutigraafika I
YGI3102 Arvutigraafika II
ISS0120 Automaatika alused
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
EPJ3720 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0020 Ehitusettevõtte ökonoomika
EEA3460 Ehitusfüüsika
YGK0021 Ehitusgraafika I
YGK0022 Ehitusgraafika II
EEP3440 Ehituskonstruktsioonid
EPJ0060 Ehituskorraldus
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EME0011 Ehitusmehaanika I
EME0012 Ehitusmehaanika II
EKV3102 Ehituspraktika II
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKK0061 Gaasivarustus
EKK0062 Gaasivarustus - projekt
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
EKE0070 Geoinformaatika
EEK0010 Geotehnika alused
HHR0010 Haldusjuhtimine ja halduskorraldus
EEA0050 Hooned
EKK0050 Hoonete sisekliima
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH0031 Hüdraulika I
EMH0032 Hüdraulika II
AKG0091 Hüdrogeoloogia
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
MTT0050 Keevitus
EKE3710 Keskkonnakaitse
EKE0021 Keskkonnakorraldus
EKE0022 Keskkonnakorraldus - ainetöö
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE0011 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid
EKE0012 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid - ainetöö
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKE8110 Keskkonnaseisundi mõjurid ja seire
EKV0090 Korrosioonitõrje
YGK0010 Kujutav geomeetria
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
EKE0040 Maastikuökoloogia
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
EPJ0010 Mikro- ja makroökonoomika
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EKK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEA3640 Plaanimine ja teed
EEA3430 Projekteerimispraktika
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
MSE0061 Soojusgeneraatorid
MSE0062 Soojusgeneraatorid - ainetöö
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
EKK0120 Tehnosüsteemide materjalid
EKV0060 Tehnosüsteemide tehnoloogia
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
EKV3103 Tootmispraktika
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0070 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EXX0011 Veetorustikud ja modelleerimine
EXX0012 Veetorustikud ja modelleerimine - projekt
EKK0021 Ventilatsioon
EKK0022 Ventilatsioon - projekt
YGD0031 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)