Edit this pageEATI02

EATI02/15 - Teedeehitus ja geodeesia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YGI3201 Arvutigraafika I
YGI3202 Arvutigraafika II
ETT0150 Arvutikasutus teedeasjanduses
ETG0170 Deformatsioonide uurimine
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
ETG0114 Digitaalne fotogramm-meetria
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EPJ0110 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0160 Ehitusettevõtluse alused
ETG0081 Ehitusgeodeesia I
ETG0082 Ehitusgeodeesia II
ETG0141 Ehitusgeodeesia praktika I
ETG0142 Ehitusgeodeesia praktika II
EPJ0051 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) I
EAI0011 Ehitusjoonis I
EAI0012 Ehitusjoonis II
EPT0120 Ehitusmasinad
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EMD0021 Ehitusmehaanika I
EMD0022 Ehitusmehaanika II
EPJ0150 Ehitusökonoomika
AME3130 Elektrotehnika
HHF3080 Filosoofia
ETG0113 Fotogramm-meetria
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0121 Füüsikaline geodeesia
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
ETG0030 Geodeetilised instrumendid
ETG0041 Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
EEA0012 Hooned
EMH0020 Hüdraulika ja hüdromeetria
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
EAV0030 Joonistamise baaskursus insenerile I
EAV0040 Joonistamise baaskursus insenerile II
ETG3730 Kaevandusgeodeesia
ETG0100 Kartograafia
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ETG0051 Kõrgem geodeesia I
ETG0053 Kõrgem geodeesia II
YGK0010 Kujutav geomeetria
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETT0101 Liiklussõlmede projekteerimine
ETT0102 Liiklussõlmede projekteerimine - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
ETT0090 Linnaliiklus
ETG0020 Maamõõdupraktikum
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
ETG0180 Mõõdistusandmete automatiseeritud töötlus
ETG0131 Mõõtmissüsteemide programmeerimine I
ETG0132 Mõõtmissüsteemide programmeerimine II
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEK0070 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia alused
ETS0050 Puitsillad
ETS0051 Puitsillad - projekt
ETS0040 Raudbetoonsillad
ETS0041 Raudbetoonsillad - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
ETG0071 Satelliidigeodeesia
ETG0072 Satelliidigeodeesia - projekt
ETS0070 Sildade erikursus
ETS0030 Sildade hooldus
ETS0010 Sillad
ETS0080 Sillaehituse arvutusmeetodid
ETS0060 Sillasambad
ETS0061 Sillasambad - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0030 Tee-ehituse ökonoomika
ETT0061 Tee-ehitus I
ETT0065 Tee-ehitus II
EPT3420 Tee-ehitusmasinad
ETT0041 Tee-ehitusmaterjalid I
ETT0042 Tee-ehitusmaterjalid II
ETT0131 Tee-ehituspraktika I
ETT0132 Tee-ehituspraktika II
ETT0011 Tee-ehitustööde korraldus
ETT0012 Tee-ehitustööde korraldus - projekt
ETG0150 Teegeodeesia
ETT0161 Teekonstruktsioonid
ETT0162 Teekonstruktsioonid - projekt
ETT0051 Tee korrashoid I
ETT0052 Tee korrashoid II
ETT0020 Teemajandi juhtimine
ETT0071 Teeprojekteerimine
ETT0072 Teeprojekteerimine - projekt I
ETT0073 Teeprojekteerimine - projekt II
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
ETS0020 Terassillad
ETS0021 Terassillad - projekt
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ETG0061 Topograafiline mõõdistamine I
ETG0062 Topograafiline mõõdistamine II
ETT0130 Transpordiehituse põhialused
ETT0081 Transpordiuuringud ja prognoos
ETV0010 Transpordivõrk ja logistika alused
ETG3513 Ülevaade geoinformaatikast
ETT0121 Veeristete projekteerimine
ETT0122 Veeristete projekteerimine - projekt
ETG8410 Vesiehitiste uuringud
YGD0131 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon II

EATI02/09 - Teedeehitus ja geodeesia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YGI3201 Arvutigraafika I
YGI3202 Arvutigraafika II
ETT0150 Arvutikasutus teedeasjanduses
ETG0170 Deformatsioonide uurimine
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
ETG0114 Digitaalne fotogramm-meetria
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EPJ3720 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0020 Ehitusettevõtte ökonoomika
ETG0081 Ehitusgeodeesia I
ETG0082 Ehitusgeodeesia II
ETG0141 Ehitusgeodeesia praktika I
ETG0142 Ehitusgeodeesia praktika II
YGK0031 Ehitusgraafika I
YGK0032 Ehitusgraafika II
EPT0120 Ehitusmasinad
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EMD0021 Ehitusmehaanika I
EMD0022 Ehitusmehaanika II
AME3130 Elektrotehnika
HHF3080 Filosoofia
ETG0113 Fotogramm-meetria
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0121 Füüsikaline geodeesia
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
ETG0030 Geodeetilised instrumendid
ETG0041 Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
ETG8441 Gravimeetria
EEA0012 Hooned
EMH0020 Hüdraulika ja hüdromeetria
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
ETG3730 Kaevandusgeodeesia
ETG0100 Kartograafia
ETG3470 Katastrimõõdistamine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ETG3440 Kinnisvaraõiguse alused
ETG0051 Kõrgem geodeesia I
ETG0053 Kõrgem geodeesia II
YGK0010 Kujutav geomeetria
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETT0101 Liiklussõlmede projekteerimine
ETT0102 Liiklussõlmede projekteerimine - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
ETT0090 Linnaliiklus
ETG0020 Maamõõdupraktikum
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
EPJ0100 Mikro- ja makroökonoomika
ETG0180 Mõõdistusandmete automatiseeritud töötlus
ETG0131 Mõõtmissüsteemide programmeerimine I
ETG0132 Mõõtmissüsteemide programmeerimine II
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEK0070 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia alused
ETS0050 Puitsillad
ETS0051 Puitsillad - projekt
ETS0040 Raudbetoonsillad
ETS0041 Raudbetoonsillad - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
ETG0071 Satelliidigeodeesia
ETG0072 Satelliidigeodeesia - projekt
ETS0070 Sildade erikursus
ETS0030 Sildade hooldus
ETS0010 Sillad
ETS0080 Sillaehituse arvutusmeetodid
ETS0060 Sillasambad
ETS0061 Sillasambad - projekt
ETG0090 Tasandamise alused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0030 Tee-ehituse ökonoomika
ETT0061 Tee-ehitus I
ETT0065 Tee-ehitus II
EPT3420 Tee-ehitusmasinad
ETT0041 Tee-ehitusmaterjalid I
ETT0042 Tee-ehitusmaterjalid II
ETT0131 Tee-ehituspraktika I
ETT0132 Tee-ehituspraktika II
ETT0011 Tee-ehitustööde korraldus
ETT0012 Tee-ehitustööde korraldus - projekt
ETG0150 Teegeodeesia
ETT0161 Teekonstruktsioonid
ETT0162 Teekonstruktsioonid - projekt
ETT0051 Tee korrashoid I
ETT0052 Tee korrashoid II
ETT0020 Teemajandi juhtimine
ETT0071 Teeprojekteerimine
ETT0072 Teeprojekteerimine - projekt I
ETT0073 Teeprojekteerimine - projekt II
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
ETS0020 Terassillad
ETS0021 Terassillad - projekt
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ETG0061 Topograafiline mõõdistamine I
ETG0062 Topograafiline mõõdistamine II
ETT0130 Transpordiehituse põhialused
ETT0081 Transpordiuuringud ja prognoos
ETV0010 Transpordivõrk ja logistika alused
ETG3513 Ülevaade geoinformaatikast
ETT0121 Veeristete projekteerimine
ETT0122 Veeristete projekteerimine - projekt
ETG8410 Vesiehitiste uuringud
YGD0131 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon II

EATI02/02 - Teedeehitus ja geodeesia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YGI3101 Arvutigraafika I
YGI3102 Arvutigraafika II
ETT0150 Arvutikasutus teedeasjanduses
ETG0170 Deformatsioonide uurimine
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
ETG0160 Digitaalkartograafia
EPJ3720 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0020 Ehitusettevõtte ökonoomika
ETG0081 Ehitusgeodeesia I
ETG0082 Ehitusgeodeesia II
ETG0141 Ehitusgeodeesia praktika I
ETG0142 Ehitusgeodeesia praktika II
YGK0021 Ehitusgraafika I
YGK0022 Ehitusgraafika II
EET3680 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
EPT3410 Ehitusmasinad
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EME0011 Ehitusmehaanika I
EME0012 Ehitusmehaanika II
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
ETG0111 Fotogramm-meetria I
ETG0112 Fotogramm-meetria II
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
ETG0030 Geodeetilised instrumendid
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
ETG3512 Geograafiline infosüsteem GIS II
ETG0120 Gravimeetria
EEA0050 Hooned
EMH0020 Hüdraulika ja hüdromeetria
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
ETG3731 Kaevandusgeodeesia
ETG0100 Kartograafia
ETG3460 Katastrimõõtmised
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE3710 Keskkonnakaitse
ETG3440 Kinnisvaraõiguse alused
ETG0051 Kõrgem geodeesia I
ETG0052 Kõrgem geodeesia II
YGK0010 Kujutav geomeetria
ETT0080 Liikluse modelleerimine
ETT0110 Liikluskorraldus ja -ohutus
ETT0101 Liiklussõlmede projekteerimine
ETT0102 Liiklussõlmede projekteerimine - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
ETT0090 Linnaliiklus
ETG0020 Maamõõdupraktikum
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
EPJ0010 Mikro- ja makroökonoomika
ETG0180 Mõõdistusandmete automatiseeritud töötlus
ETG0131 Mõõtmissüsteemide programmeerimine I
ETG0132 Mõõtmissüsteemide programmeerimine II
ETG0040 Mõõtmisvigade teooria
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEG3430 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia
ETS0050 Puitsillad
ETS0051 Puitsillad - projekt
ETS0040 Raudbetoonsillad
ETS0041 Raudbetoonsillad - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
ETT0140 Rööbasteed
ETG0071 Satelliidigeodeesia
ETG0072 Satelliidigeodeesia - projekt
ETS0070 Sildade erikursus
ETS0030 Sildade hooldus
ETS0010 Sillad
ETS0080 Sillaehituse arvutusmeetodid
ETS0060 Sillasambad
ETS0061 Sillasambad - projekt
ETG0090 Tasandamise alused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETT0030 Tee-ehituse ökonoomika
ETT0061 Tee-ehitus I
ETT0062 Tee-ehitus II
EPT3420 Tee-ehitusmasinad
ETT0041 Tee-ehitusmaterjalid I
ETT0042 Tee-ehitusmaterjalid II
ETT0131 Tee-ehituspraktika I
ETT0132 Tee-ehituspraktika II
ETT0063 Tee-ehitus - projekt
ETT0011 Tee-ehitustööde korraldus
ETT0012 Tee-ehitustööde korraldus - projekt
ETG0150 Teegeodeesia
ETT0161 Teekonstruktsioonid
ETT0162 Teekonstruktsioonid - projekt
ETT0051 Tee korrashoid I
ETT0052 Tee korrashoid II
ETT0020 Teemajandi juhtimine
ETT0071 Teeprojekteerimine
ETT0072 Teeprojekteerimine - projekt I
ETT0073 Teeprojekteerimine - projekt II
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
ETS0020 Terassillad
ETS0021 Terassillad - projekt
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ETG0061 Topograafiline mõõdistamine I
ETG0062 Topograafiline mõõdistamine II
ETT0130 Transpordiehituse põhialused
ETV0010 Transpordivõrk ja logistika alused
ETG3760 Ülevaade geoinfosüsteemidest
ETT0121 Veeristete projekteerimine
ETT0122 Veeristete projekteerimine - projekt
YGD0031 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)