Edit this pageIAEB02-02

IAEB02/02 - Elektroonika ja bioonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IRT0030 Andmeside
IRM0030 Antennid ja RF elektroonika
IAF0041 Arvutid
ISP0041 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0160 Elektroonika
IED0040 Elektroonikatoodete tehnoloogiad
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IAG0082 Informaatika II
IED0030 Jõuelektroonika
IEM0010 Juhtimine ja side elektronsüsteemides
EKE3710 Keskkonnakaitse
MHT0020 Kvaliteediohje ja töökindlus
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
IED0010 Mikroelektroonika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IED0110 Praktika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IED0020 Skeemitehnika I
IED0170 Skeemitehnika II
ISS0010 Süsteemiteooria
IED0180 Tahkiselektroonika
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 VäljendusoskusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)