Edit this pageIAPB02-02

IAPB02/02 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0120 Andmebaaside programmeerimine
IDU3381 Andmebaaside projekteerimine
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
IDU001P Erialapraktika
IDN0010 Erialatutvustus
HHF3070 Filosoofia
ITI0030 Funktsionaalne programmeerimine
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IDK0031 Informaatika II
IDK0032 Informaatika II - projekt
ITV0030 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil
EKE3710 Keskkonnakaitse
YMA3710 Lineaaralgebra
ITI0020 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
IDK0020 Objektorienteeritud programmeerimine Javas
TTO3160 Õigusõpetus
IAG0120 Operatsioonisüsteemid
ITV0051 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
ITI0010 Programmeerimise põhikursus
IDU0140 Rakendusarhitektuurid I
IRT3930 Side
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
ITV0020 Süsteemprogrammeerimine keeles C
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
YMA5200 Üldalgebra alused
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
IDK0040 Võrgurakendused I
ITV0040 Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)