Edit this pageIAPB02-09

IAPB02/09 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
IED0150 Elektroonika
IDU004P Erialapraktika
IDN0011 Erialatutvustus
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
ITV0130 Kasutajaliidesed
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
YMA3710 Lineaaralgebra
ITI0021 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
IDK0051 Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java
TTO3160 Õigusõpetus
ITV0050 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
IDK1031 Programmeerimise põhikursus keeles C
IRT3930 Side
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0200 Veebipõhiste rakenduste arhitektuur, disain ja tehnoloogia
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I
ITV0120 Võrgurakendused IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)