Edit this pageIAPB02-14

IAPB02/14 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
ITX0040 Andmeturve
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
ISS0121 Automaatjuhtimissüsteemid
IAY0361 Automaattestimine
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
IED0150 Elektroonika
IDN0011 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
YFR0020 Füüsika
ITV0130 Kasutajaliidesed
YMA3710 Lineaaralgebra
ITI0021 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
IDK0051 Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java
HOE6053 Õigusõpetus infotehnoloogidele
YMR0050 Operatsioonianalüüs
ITV0050 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
ITV0101 Programmeerimise erikursus
ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
IDK1031 Programmeerimise põhikursus keeles C
ITI0140 Programmeerimise süvendatud algkursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
IRT3930 Side
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
ITV0200 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0200 Veebipõhiste rakenduste arhitektuur, disain ja tehnoloogia
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I
ITV0120 Võrgurakendused IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)