Edit this pageKAOB02-02

KAOB02/02 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
EEA3670 Ehituse alused
KYP0050 Elektronmaterjalid
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
KYF0021 Füüsikaline keemia I
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
YGD3031 Joonistamine I
YKI0020 Keemia alused
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KCM0011 Materjalide uurimismeetodid I
KCM0012 Materjalide uurimismeetodid II
KYP0010 Materjali füüsika ja keemia
MHM0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMM0150 Õppepraktika
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
KMP0120 Orgaanilised komposiitmaterjalid
KMP0010 Polümeeride keemia ja füüsika
KMP0050 Polümeermaterjalid
KMM0010 Puiduteadus ja puitmaterjalid
TMT3620 Riski- ja ohutusõpetus keemiatööstuses
HHA3030 Sotsioloogia
MTM0010 Tehnomaterjalid
KMT0010 Tekstiili- ja rõivamaterjalid
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
TMM0100 TurundusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)