Edit this pageKAOB02-06

KAOB02/06 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
HHF3070 Filosoofia
KYF0070 Funktsionaalsed materjalid
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
KYF0021 Füüsikaline keemia I
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YGD3031 Joonistamine I
YKI0020 Keemia alused
KMT0080 Kiuteadus
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KCM0011 Materjalide uurimismeetodid I
KCM0012 Materjalide uurimismeetodid II
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMM0150 Õppepraktika
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
KMP0120 Orgaanilised komposiitmaterjalid
KMP0130 Polümeeride keemia ja füüsika
KMP0050 Polümeermaterjalid
KMM0010 Puiduteadus ja puitmaterjalid
KMM0070 Puitpolümeerkomposiidid
TMT3660 Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel
KMT0070 Sissejuhatus erialasse
HHA3030 Sotsioloogia
KMT0010 Tekstiili- ja rõivamaterjalid
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
TMM0100 TurundusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)