Edit this pageVDVR14-14

VDVR14/14 - Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VMV0070 Andmetöötlus ja andmebaasid
VAA0220 Arvutigraafika ja tehniline joonestamine
VMS0110 Baaslogistika
VAY0600 Eesti keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0580 Eesti keel (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VMV0010 Ehitusgeoloogia vesirajatistele
VAA0280 Elektrotehnika
VLL0280 Esmaabi ja hooldus
VAY0170 Ettevõtlusõpe
VAY0130 Füüsika
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
VMV0290 Geodeesia tehnoloogiline praktika
VMV0080 Geograafilise info süsteemid
VMV0020 Hüdrograafia alused
VMV0150 Hüdrograafia alused - ainetöö
VMV0090 Hüdrograafiline mõõdistamine
VMV0110 Hüdromehaanika
VMV0050 Hüdrometeoroloogiliste merevaatluste meetodid
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VMV0351 Inglise keel I/1
VMV0352 Inglise keel I/2
VMV0353 Inglise keel II
VMV0130 Inseneri praktika
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMV0220 Kartograafia tehnoloogiline praktika
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VMV0160 Kõrgem geodeesia
VLL0220 Laevade ehitus
VLL0800 Laeva juhtimine
VAY0010 Lineaaralgebra
VMV0060 Maailmajagude füüsiline geograafia
VAY0040 Matemaatiline analüüs I
VAY0100 Matemaatiline analüüs II
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VLL0560 Merealane inglise keel, STCW algtase
VMV0170 Merefüüsika
VMV0250 Meregeoloogia ja okeanograafia alused
VMV0140 Merekartograafia
VLL0670 Mereside praktikum (GMDSS raadioside operaatori piirangutega (ROC) kursus)
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VMV0180 Meresõidu hüdrometeoroloogiline teenindamine
VLL0810 Meresõiduohutus
VMV0190 Meresõiduohutuse infosüsteemid
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
VMV0200 Mõõtmistulemuste matemaatiline analüüs
VLL0610 Navigatsioon
VLL0700 Ohutus, ohuteave
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMS0280 Rahvusvaheline mereõigus
VMV0210 Rannikumere hüdrodünaamika
VMV0320 Rannikumere inseneritehnika
VMS0170 Sadamate juhtimine ja toimimine
VLL0710 Simulaatortreening
VMV0240 Sissejuhatus hüdrograafia erialasse
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0210 Teoreetiline mehaanika
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMV0340 Tööohutus
VAA0180 Tugevusõpetus
VAY0310 Turunduse alused
VLL0420 Väikelaeva hooldus ja ekspluatatsioon
VLL0740 Veeteede navigatsiooniseadmed I
VLL0750 Veeteede navigatsiooniseadmed II
VAY0610 Vene keel edasijõudnutele (võõrkeelena)
VAY0590 Vene keel (võõrkeelena)
VMV0270 Vesirajatised sadamasTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)