Edit this pageYAEB14

YAEB14/15 - Maa-teadused ja geotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

NGG0012 Ajalooline geoloogia
HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0011 Analüütiline keemia
YKI0031 Anorgaaniline keemia I
YMR5720 Diferentsiaalvõrrandid
EPM3500 Ehitusmaterjalid
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
YFR0310 Füüsikaliste protsesside modelleerimine
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
EKE0070 Geoinformaatika
NGG0170 Geoloogiline kaardistamine
NGG0175 Geoloogiline kaardistamine - praktikum
AKG0302 Geoloogilised uuringumeetodid
AKM0355 Geostatistika
AKM0361 Geotehnoloogia praktika
AKM0360 Geotehnoloogia üldkursus
EMH0031 Hüdraulika I
NGG0120 Hüdrogeoloogia ja hüdroloogia alused
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
AKG0030 Insenerigeoloogia alused
ETG0100 Kartograafia
YKI0020 Keemia alused
YKI0130 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
AKM0359 Kivimimehaanika, raimamine ja töötlemine
YGK3340 Kujutav geomeetria
NSO0110 Läänemeri
YMA3710 Lineaaralgebra
NGG0160 Litoloogia ja settekivimite petrograafia
AKM0356 Lõhketööd
AKG0222 Maavarade ja keskkonna geoloogia
AKM0150 Mäenduslik keskkonnakaitse
AKM0352 Mäenduslik modelleerimine
AKM0354 Mäetööd ja mäemasinad
MHE0061 Masinatehnika
YMR0020 Matemaatikapaketid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
MTM0070 Materjalitehnika
NSO8054 Meteoroloogilised ja okeanograafilised teenused
NSO7050 Meteoroloogiliste vaatluste meetodid
YFR0140 Metroloogia alused
NGG0150 Mineraalid, kivimid, setendid
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
HOX6032 Õigusõpetus
NSO8052 Okeanograafia-meteoroloogia praktika I
NSO8053 Okeanograafia-meteoroloogia praktika II
YTG0050 Ökoloogia ja looduskaitse
UTT0010 Õpingukorraldus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
NGG0115 Rannikuprotsessid ja randade evolutsioon
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
NGG0131 Stratigraafia ja paleontoloogia alused
NGG0140 Struktuurigeoloogia ja geodünaamika
YGK3350 Tehniline joonestamine
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NGG0011 Üldgeoloogia ja Eesti geoloogia põhijooned
EKE0160 Üldine hüdroloogia
NSO7022 Üldine klimatoloogia
NSO7021 Üldine meteoroloogia
NSO8021 Üldine okeanograafia ja limnoloogia
NSO0120 Veekogude ökoloogia ja keskkonnakaitseTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)