Edit this pageYAFB02-02

YAFB02/02 - Tehniline füüsika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YGI3101 Arvutigraafika I
YGI3102 Arvutigraafika II
YMR5730 Arvutusmeetodid
EMR0040 Biomehaanika alused
YMR5720 Diferentsiaalvõrrandid
YMA5720 Diskreetne matemaatika
EMR0020 Dünaamika
YFT0250 Elektrodünaamika
TMT0040 Ergonoomika
YFR4711 Eripraktikum I
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
YFT0191 Kaasaegne füüsika I
YFT0192 Kaasaegne füüsika II
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE3710 Keskkonnakaitse
YMM0020 Kompleksmuutuja funktsioonid
YGK0010 Kujutav geomeetria
YFT0210 Kvantmehaanika
YMA3710 Lineaaralgebra
EME5010 Lõplike elementide meetod
YMR0020 Matemaatikapaketid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
YFR0120 Metroloogia alused
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EMR0030 Pideva keskkonna mehaanika
EMR3180 Praktika
EMR0010 Staatika
YFT0580 Statistiline termodünaamika
YGK3350 Tehniline joonestamine
YMA0050 Tensorarvutus
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
EMD3031 Tugevusõpetus I
EMD3032 Tugevusõpetus IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)