Edit this pageYAMB11

YAMB11/11 - Maa-teadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0011 Analüütiline keemia
YKI0031 Anorgaaniline keemia I
NGG0112 Eesti geoloogia põhijooned
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG3511 Geograafiline infosüsteem GIS I
NGG0113 Geoloogia õppepraktika I
NGG0114 Geoloogia õppepraktika II
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
AKG0030 Insenerigeoloogia alused
ETG0100 Kartograafia
YKI0020 Keemia alused
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
NSO0110 Läänemeri
YMA3710 Lineaaralgebra
YMR0020 Matemaatikapaketid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
NSO8054 Meteoroloogilised ja okeanograafilised teenused
NSO7050 Meteoroloogiliste vaatluste meetodid
YFR0140 Metroloogia alused
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
NSO8059 Mõõdistustööd okeanograafias
TTO3160 Õigusõpetus
NSO8052 Okeanograafia-meteoroloogia praktika I
NSO8053 Okeanograafia-meteoroloogia praktika II
YTG0050 Ökoloogia ja looduskaitse
UTT0010 Õpingukorraldus
NGG0111 Planeet Maa ajalugu
NGG0115 Rannikuprotsessid ja randade evolutsioon
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NGG8025 Üldgeoloogia
EKE0160 Üldine hüdroloogia
NSO7022 Üldine klimatoloogia
NSO7021 Üldine meteoroloogia
NSO8021 Üldine okeanograafia ja limnoloogia



To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)