Edit this pageYASB02-02

YASB02/02 - Rakenduskeemia ja biotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
YKB3330 Biofüüsika
YSX0010 Bioinformaatika I
YSX0020 Bioinformaatika II
YKL3311 Biokeemia
YKL3312 Biokeemia - praktikum
YKB5220 Biotehnoloogia I
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
YKI0100 Elementide keemia
YTP0100 Ensümoloogia alused
TMV3370 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3070 Filosoofia
YFR0030 Füüsika
KYF0021 Füüsikaline keemia I
YTG0011 Geenitehnoloogia I
IDK0011 Informaatika I
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
YKA3412 Instrumentaalanalüüs - ainetöö
IDU5720 Interneti baaskursus
YKI0020 Keemia alused
KYF3630 Keemiainformaatika
KAT3181 Keemiatehnika alused
YMA3710 Lineaaralgebra
YKL0010 Looduslike ühendite keemia I
YTM0020 Looma- ja taimefüsioloogia
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
KTT0041 Mikroobifüsioloogia
YTM0011 Molekulaar- ja rakubioloogia
YTM0012 Molekulaar- ja rakubioloogia - praktikum
TTO3160 Õigusõpetus
YTG0050 Ökoloogia ja looduskaitse
UTT0010 Õpingukorraldus
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO5606 Orgaaniline keemia II
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
YKO001P Praktika
MHT0030 Rakendusstatistika
KAT0041 Reaktsiooniprotsessid I
YXX0010 Riski- ja ohutusõpetus keemias ja biotehnoloogias
YKB3200 ÜldloodusteadusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)