Edit this pageEAEI02-02

EAEI02/02 - Tööstus- ja tsiviilehitus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
EEA0020 Arhitektuur
YGD0040 Arhitektuurigraafika
EEA0030 Arhitektuur - projekt I
EEA0040 Arhitektuur - projekt II
TTO0020 Äriõigus
TMM0030 Ärisuhtlus
TAF3141 Arvestuse alused
YGI3101 Arvutigraafika I
YGI3102 Arvutigraafika II
EPM0030 Betooniõpetus
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
EER0030 Ehitiste katsetamine
EEP3580 Ehitiste renoveerimine
EPJ3750 Ehituse juhtimine
EPJ3720 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0020 Ehitusettevõtte ökonoomika
EEA3621 Ehitusfüüsika I
EEA3622 Ehitusfüüsika II
YGK0021 Ehitusgraafika I
YGK0022 Ehitusgraafika II
EPJ3760 Ehitusinvesteeringud
EET3680 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
EPJ0060 Ehituskorraldus
EPT3410 Ehitusmasinad
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EPM0020 Ehitusmaterjalide valikkursus
EPM0010 Ehitusmaterjalid II
EME0011 Ehitusmehaanika I
EME0012 Ehitusmehaanika II
TTO0050 Ehitusõigus
EPJ0030 Ehitusplatsi korraldus - projekt
EPT3361 Ehituspraktika I
EPT3362 Ehituspraktika II
EET0040 Ehitusprojekteerimise arvmeetodid
EPT0011 Ehitustehnoloogia I
EPT0012 Ehitustehnoloogia II
EPT0013 Ehitustehnoloogia - projekt
EMD0020 Elastsusõpetus
AME3130 Elektrotehnika
EET0030 Erikonstruktsioonid
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
EEA0010 Hoonete konstruktsioonid
EKV0081 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed
EKV0082 Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed - projekt
EMH0010 Hüdraulika alused
EMH0032 Hüdraulika II
EMH0140 Hüdrodünaamika erikursus
EXX0021 Hüdrotehnilised ehitised sadamates
EXX0022 Hüdrotehnilised ehitised sadamates - projekt
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
EPJ0050 Infotehnoloogia ehituses
HHF3300 Insenerieetika
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE3710 Keskkonnakaitse
EPJ3810 Kinnisvara haldamine
EPJ3770 Kinnisvaraökonoomika
EER0021 Kivikonstruktsioonid
EER0022 Kivikonstruktsioonid - projekt
EPM3850 Korrosioonikaitse ehituses
YGK0010 Kujutav geomeetria
EMH0110 Lainetuse dünaamika
TTO3280 Lepinguõigus
YMA3710 Lineaaralgebra
EPJ3780 Linnamajanduse korraldus
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
AKG0200 Mere geotehnika
EET0011 Metallkonstruktsioonid I
EET0013 Metallkonstruktsioonid II
EET0014 Metallkonstruktsioonid II - projekt
EET0012 Metallkonstruktsioonid I - projekt
EPJ0010 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEG3430 Pinnasemehaanika ja ehitusgeoloogia
EEA3640 Plaanimine ja teed
EPJ3790 Plaanimine ja turg
EEA3430 Projekteerimispraktika
EPJ0040 Projektijuhtimine ehituses
EEP0011 Puitkonstruktsioonid
EEP0020 Puitkonstruktsioonide erikursus
EEP0013 Puitkonstruktsioonid - praktikum
EEP0012 Puitkonstruktsioonid - projekt
EET0050 Raalprojekteerimine
EMH0090 Rannikuprotsessid
EER0011 Raudbetoonkonstruktsioonid I
EER0013 Raudbetoonkonstruktsioonid II
EER0014 Raudbetoonkonstruktsioonid II - projekt
EER0012 Raudbetoonkonstruktsioonid I - projekt
EER0015 Raudbetoonkonstruktsioonid - praktikum
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
EMH0121 Sadamate planeerimine
EMH0122 Sadamate planeerimine - projekt
EMH0151 Sadamate tehnovõrgud ja -seadmed
EMH0152 Sadamate tehnovõrgud ja -seadmed - projekt
EET0021 Sillakonstruktsioonid
EET0022 Sillakonstruktsioonid - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
HHR0060 Väljendus- ja vaidlusõpetus
EEG3450 Vesiehitiste projekteerimine
YGD0031 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon II
EEG3441 Vundamendid
EEG3442 Vundamendid - projektTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)