Edit this pageEAKI02-02

EAKI02/02 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ISS0090 Arukad hooned
YGI3101 Arvutigraafika I
YGI3102 Arvutigraafika II
ISS0120 Automaatika alused
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
EPJ3720 Ehituse maksumuse hindamine
EPJ0020 Ehitusettevõtte ökonoomika
EEA3460 Ehitusfüüsika
YGK0021 Ehitusgraafika I
YGK0022 Ehitusgraafika II
EEP3440 Ehituskonstruktsioonid
EPJ0060 Ehituskorraldus
EPM3500 Ehitusmaterjalid
EME0011 Ehitusmehaanika I
EME0012 Ehitusmehaanika II
EKV3102 Ehituspraktika II
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKK0061 Gaasivarustus
EKK0062 Gaasivarustus - projekt
ETG0011 Geodeesia I
ETG0012 Geodeesia II
ETG0013 Geodeesia õppepraktika
EKE0070 Geoinformaatika
EEK0010 Geotehnika alused
HHR0010 Haldusjuhtimine ja halduskorraldus
EEA0050 Hooned
EKK0050 Hoonete sisekliima
EKV0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
EKV0033 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
EKV0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon - projekt
EMH0031 Hüdraulika I
EMH0032 Hüdraulika II
AKG0091 Hüdrogeoloogia
EMH5020 Hüdro- ja aeromehaanika
EKE3050 Hüdroloogia ja vesiehitised
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
EKV0041 Jäätmekäitlus I
EKV0042 Jäätmekäitlus II
EKK0141 Jahutus ja külmatehnika
EKK0142 Jahutus ja külmatehnika - projekt
HHP3540 Juhtimispsühholoogia
EKV0051 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
EKV0052 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
MTT0050 Keevitus
EKE3710 Keskkonnakaitse
EKE0021 Keskkonnakorraldus
EKE0022 Keskkonnakorraldus - ainetöö
EKE0050 Keskkonnameetmete ökonoomika
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE0011 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid
EKE0012 Keskkonnapoliitika ja -juhtimissüsteemid - ainetöö
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
EKK0090 Keskkonnasäästlik energeetika
EKE8110 Keskkonnaseisundi mõjurid ja seire
EKV0090 Korrosioonitõrje
YGK0010 Kujutav geomeetria
EKK0011 Küte
EKK0130 Küte ja ventilatsioon
EKK0012 Küte - projekt
YMA3710 Lineaaralgebra
EKE0040 Maastikuökoloogia
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
EPJ0010 Mikro- ja makroökonoomika
EKK0041 Õhu konditsioneerimine
EKK0042 Õhu konditsioneerimine - projekt
EKK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
EEA3640 Plaanimine ja teed
EEA3430 Projekteerimispraktika
EMH0040 Pumbad ja ventilaatorid
EKV0053 Reoveekäitlus
EKV0054 Reoveekäitlus - projekt
TMT3830 Riski- ja ohutusõpetus
MSE0061 Soojusgeneraatorid
MSE0062 Soojusgeneraatorid - ainetöö
EKK0080 Soojustehnika
EKK0031 Soojusvarustus
EKK0032 Soojusvarustus - projekt
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0011 Tehniline mehaanika I
EMD0012 Tehniline mehaanika II
EKK0120 Tehnosüsteemide materjalid
EKV0060 Tehnosüsteemide tehnoloogia
EPJ3940 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
EKK0110 Tehnovõrkude renoveerimine
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
EKV3103 Tootmispraktika
EKV0021 Ühisveevärk I
EKV0022 Ühisveevärk II
EKV0023 Ühisveevärk II - projekt
EKE3030 Vee keemia ja mikrobioloogia
EKV0070 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
EXX0011 Veetorustikud ja modelleerimine
EXX0012 Veetorustikud ja modelleerimine - projekt
EKK0021 Ventilatsioon
EKK0022 Ventilatsioon - projekt
YGD0031 Visuaalne kommunikatsioon I
YGD0032 Visuaalne kommunikatsioon IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)